Järjestökehitys

meidän mielestä

Voisimmeko olla suurempia? Ja miten se tehdään?
yritysyhteistyö, järjestö
}
09.06.2021

Miten järjestö voisi olla suurempi? Meidän mielestä keinoja löytyy. Esitämme tässä kaksi näkökulmaa, joiden kautta tarkasteltuna järjestöllä on mahdollisuus vahvistaa toimintaansa ja kasvaa merkittävämmäksi – sanalla sanoen – suuremmaksi.

Suurempi eettisessä toimintaympäristössä

Mielestämme järjestöillä on tilaa kasvaa yhä suuremmiksi vaikuttajiksi eettisessä toimintaympäristössä. Järjestön kuuluu vahvistaa asemaansa keskustelun herättäjänä ja toimia lujana arvojohtajana.

On jo selvää, että järjestön toiminta heijastaa kansalaisten ja yhteiskunnan arvomaailmaa sekä kertoo meille mikä koetaan tärkeäksi. Järjestöillä on siis valtaa, mutta sitä voi käyttää yhä paremmin. Järjestöllä on tätä taustaa vasten oikeastaan velvollisuuskin seistä yhä vahvempana tukena niille, joiden asiaa se ajaa. Keskeinen kysymys, jota järjestössä pitää pohtia, on yksinkertaisesti: Mitä teemme, kenelle ja miksi? 

Toisaalta järjestöjen eettisessä toimintaympäristössä ihminen voi olla kunnolla keskiössä. Monesti järjestötyö on osallistavaa ja se vahvistaa samalla mahdollisuuksia osallistua koko yhteiskuntaan. Järjestö paikkaa julkisen sektorin niitä alueita tai toimintoja, joilla yhteiskunta ei toimi kunnolla. Järjestön tuella yksilö voi saada suoran sekä vahvemman kosketuspinnan päättäjiin ja yhteiskuntaan.

Eikä pidä unohtaa järjestötyön merkityksellisyyttä. Tiedämme, että merkityksellisen työn arvo ja ihmisten hyvinvointi nousee yhä keskeisemmäksi tekijäksi työelämässä. Koska järjestöt ovat riippuvaisia myös kansalaisten auttamishalusta, merkityksellisyys on keino kasvattaa järjestön kokoa sekä näkyvyyttä aktiivisten kansalaisten silmissä. Yhä vahvempi merkityksellisyys nostaa järjestön arvoa myös työntekijöiden silmissä sekä vahvistaa näin järjestön roolia työmarkkinoilla.

Suurempi taloudellisessa toimintaympäristössä

Mielestämme järjestöillä on mahdollisuus kasvaa suuremmaksi myös taloudellisesti. Toimintaympäristö on muuttunut epävarmemmaksi ja haasteelliseksi, muttei mahdottomaksi. Nyt tarvitaan kykyä katsoa uusin silmin talouteen liittyviä asioita.

Järjestöjen ja yritysten toiminta voisi entistä paremmin tukea toisiaan. Tehokkaan ja molemminpuolisen merkityksellisen yhteistyön rakentaminen vaatii toki paljon työtä, mutta se on mahdollista. Näemme jo erilaisia esimerkkejä siitä, miten yritysten ja järjestöjen välinen suhde kehittyy, niiden väliset rajapinnat muuttuvat ja esiin tulee uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Esimerkiksi hyväntekeväisyydessä monien kaupallisten yritysten tarkoitusperät ovat aitoja.

Taloudellinen vahvuus on joka tapauksessa edellytys toimintakykyiselle järjestölle. Tärkeä osa taloudellista pärjäämistä on valmius ennakoida ja hankkia taloudellista turvaa niin, että rahoitus ei ole yhden kortin varassa. Toiminnanjohtajan mielessä pyörinee päivittäin vaihtoehtoisia keinoja talouden kohentamiseen. Pystymmekö järjestämään tuottoisia tapahtumia vai päädymmekö anomaan lisää toiminta-avustuksia? Löytäisimmekö sponsoriyrityksiä? Entä korotammeko jäsenmaksua? Voimme tietysti säästää ja vähentää menoja sekä turhia rahareikiä… Haluamme vakuuttaa, että ratkaisuja taloudellisiin tavoitteisiin kyllä löytyy.

Entä miten se tehdään?

Järjestö voi vahvistua ja kasvaa suuremmaksi. Seuraavien askelmerkkien kautta mikä tahansa järjestö kykenee tähän. Eikä vain taloudellisesti, sillä suuruus voi olla myös oman asian näkyvyyttä, toimintakykyä tai yhä paremmin voivia työntekijöitä.

  1. Hahmota ensin oma nykytila ja toimintaympäristö
  2. Tarkista nykyinen strategiasi tai tee uusi
  3. Toimi strategiasi mukaisesti
  4. Varmista taloudellinen toimintakyky

Hyvällä suunnittelulla, oikeilla kumppaneilla ja pitkäjänteisyydellä on edelleen turvallista katsoa tulevaisuuteen.

—–

Tulevassa webinaarissa kerromme miten yritysyhteistyö voi edistää järjestön tavoitteita. Osallistu maksuttomaan 30 min. tehopuolituntiseen torstaina 17.6. klo 9 – 9.30! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Jos aikaa vielä riittää, voit nopeasti silmäillä ratkaisuja oman toiminnan kehittämiseen.