Järjestökehitys | Ratkaisut

Työnohjaus ja luovat ratkaisut

Työyhteisön suurimpia voimavaroja on henkilöstön luovuus. Kukoistaakseen luovuus tarvitsee turvallisen ympäristön. Työnohjauksen keinoin yhteisön toimintatapoja voi havainnoida ja pyrkiä luomaan turvallinen, luovuutta ruokkiva sekä eteenpäin katsova ilmapiiri. Tavoitteena on työnohjattavien ammatillinen oppiminen, kasvu ja kehitys. Näin yksilön vahvuudet saa käyttöön ja samalla työssä jaksaminen lisääntyy.

Luovuus on energiaa – työnohjaus tarjoaa työkalut sen vapauttamiseen

Motivaatiota, syvyyttä, merkitystä ja mielekkyyttä työyhteisölle.

Muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan sopeutumista sekä uusia luovia tapoja tehdä töitä. Muutos voi olla hyvinkin antoisaa ja moni lähtee sitä kohti innolla. Muutos voi myös olla kuormittavaa ja heikentää jaksamista ja tehokkuutta.

Muutoksen ja epävarmuuden keskellä erityisen tärkeää on pitää huolta omasta ja muiden jaksamisesta. Juuri tässä hetkessä kannattaa panostaa ihmiseen. Yhdessä pohtiminen ja asioiden uudelleenjärjestely tuo mukanaan paljon hyvää.

Palvelut

Työnohjaus

 • Työnohjauksella voit varmistaa oman ja organisaatiosi toimintakyvyn sekä auttaa ihmisten jaksamista tänään ja tulevaisuudessa.
Lue lisää

Työnohjauksella voit varmistaa oman ja organisaatiosi toimintakyvyn sekä auttaa ihmisten jaksamista tänään ja tulevaisuudessa.

Mitä hyötyä luovuudesta ja työnohjauksesta on?

 • Yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • Tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • Työskentely sujuu paremmin, kun johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät

Milloin luovuus ja työnohjaus kannattaa ottaa käyttöön?

 • Kun työyhteisössä on paljon muuttuvia tekijöitä
 • Olette käynnistämässä uutta toimintatapaa
 • Asiakastilanteet ovat muuttumassa
 • Työyhteisön toimivuudessa on haasteista
 • Työkuorma on kasvanut liian suureksi ja ongelmaa ei voida ratkaista työnjohdollisin keinoin

Mihin luovuus ja työnohjaus vaikuttavat?

 • Työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • Työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • Työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta

Kokemusten taulu

 • Kokemusten taulu -työpajassa osallistujat saavat läsnäoloa, voimaa ja energiaa
Lue lisää

Kaipaako henkilökunta ripauksen läsnäolon ja kuuntelun taikaa? Onko tarve kokemukselle, joka lisää itsensä ymmärrystä, tuo energiaa tekemiseen sekä vahvistaa yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta?

KOKEMUSTEN TAULU -työpajassa osallistujat saavat läsnäoloa, voimaa ja energiaa. Avaamme työelämän kovia paketteja ja poistamme tekemisen esteitä, lisäämme ymmärrystä. Kevennämme taakkaa ja vapautamme henkilökohtaiset resurssit käyttöön.

Työskentely toteutetaan työnohjauksen metodein. Työpajat ja henkilökohtainen työnohjaus voidaan tehdä asiakkaan tiloissa tai verkossa.

w

Ammattisekoittaja ja luovuussparraaja

 • Ravistelemme sopivassa tahdissa, tuoden struktuuria toimintaan ja luomme uusia ulottuvuuksia erilaisten asioiden välille.
Lue lisää

Ihminen on 360 astetta sekä arjessa että juhlassa. Uskallamme haastaa totuttua, mutta myös kuunnella viisautta ja tunnetta.

Meillä toteuttajilla on sisäsyntyisenä ominaisuutena reunojen ulkopuolelle meneminen. Meitä yhdistää usko sisäisen kokemuksen merkitykseen ja arjen kunniaan. Ravistelemme sopivassa tahdissa, tuoden struktuuria toimintaan ja luomme uusia ulottuvuuksia erilaisten asioiden välille.

Ammattisekoittajina ja luovuussparraajina ovat Henna ja Panu. Siinä missä Henna on viime vuodet marinoitunut yrittäjänä erilaisissa kehitystehtävissä, Panu on karaistunut valkokankailla ja isoilla näyttämöillä. Ihminen on molempien, Hennan ja Panun, ajattelun keskiössä.

Jos uskallat, kysy lisää niin räätälöimme juuri teille sopivan setin, joka kannustaa kohti uusia näköaloja.