Järjestökehitys | Ratkaisut

Talous ja yritysyhteistyö

Merkityksellistä yritysyhteistyötä yli rajojen
Yhteistyö yritysten ja järjestöjen välillä vaatii asioihin perehtymisen ja hyvän taustatyön lisäksi oikeanlaista energiaa sekä yritysmaailman kumppanitoiminnan osaamista. Oikeiden kumppaneiden löytäminen on pitkäjänteistä työtä ja yhteistyömallin löytyminen vie aikansa. Tiedämme, että järjestöillä voi olla resurssipula tämän kaltaisen toiminta-alueen kattamiseen. Tekemällä yhdessä saamme enemmän aikaan. 

NÄIN ME NÄEMME YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET

Voisiko järjestöjen ja yritysten yhteistyötä tarkastella uudella tavalla? Olisiko mahdollista yhdessä luoda toimintatapoja tuottamaan apua sitä tarvitseville jäsenille ja samalla viedä yrityksen sanomaa eteenpäin? Molemminpuolinen hyöty merkityksellisestä yhteistyöstä on tärkeää. Sen vuoksi asian avoimempi ja laajempi tarkastelu voisi olla paikallaan.

Uskomme, että suomalaiset yritykset voisivat liittää järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vielä tiiviimmin omiin toimintatapoihinsa. Tämä onnistuisi, jos yhteistyömallit ja -ehdotukset olisivat rakennettu valmiiksi juuri kutakin yritystä ja sen tarkoitusta varten. Puolin ja toisin tulisi löytää aikaa keskusteluun yhä tiiviimmin ja sitä kautta löytää uusia ideoita. Jo olemassa olevia mahdollisuuksia ja osaamista tulisi hyödyntää entistä paremmin.


KOHTI SYVEMPÄÄ KUMPPANUUTTA


Tulevaisuudessa yhteistyössä järjestöjen ja yritysten toiminta voisi entistä paremmin tukea toisiaan. Esimerkiksi hyväntekeväisyydessä monien yritysten tarkoitusperät ovat aitoja. Tehokkaan ja molemmin puolisen merkityksellisen yhteistyön rakentaminen vaatii vielä paljon osaamisen ja tietouden lisäämistä. Yhteistyötä järjestöjen ja yritysten välillä tulisi entisestään syventää ja molemminpuolista merkityksellisyyttä viedä rakentavasti eteenpäin.

Palvelut

Yritysyhteistyö

 • Yritysyhteistyö palveluna
 • Hanki webinaari yritysyhteistyöstä
Lue lisää

Yritysyhteistyö palveluna

Tähtääkö yritysyhteistyö vaikuttavuuteen vai rahoituksen hankintaan? Järjestöiltä vaaditaan yhä monipuolisempaa kykyä vastata siihen, millaista yhteistyötä yritykset jatkossa järjestöjen suhteen toivovat. Yrityksiä tulee lähestyä, kertoa toiminnasta, ja saada vastapuoli vakuuttuneeksi siitä, että järjestön toiminnan tukeminen on molempia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Myös olemassa olevia kumppaneita pitää sitouttaa.

Yritysyhteistyö voidaan kokea erittäin työllistäväksi. Ratkaisuja löytyy ja voimme auttaa alkuun yritysyhteistyön käynnistämisessä tai parantamisessa.

Luodaan järjestöllesi räätälöity ja parhaiten palveleva toimintamalli:

 • Käymme läpi nykytilanteen
 • Selvitämme tavoitteet lisärahoituksen tai muiden tekijöiden osalta
 • Luomme yhdessä toimintamallin yritysyhteistyön toteuttamiseksi
 • Teemme myös yritysten kontaktointiin toimeksiantona

Yritysyhteistyön webinaari

Kuinka järjestösi voi ottaa haltuun yritysyhteistyön? Voimme auttaa yritysyhteistyön käynnistämisessä sekä kehittämisessä webinaarin ja koulutuksen voimin. Räätälöimme sisältöä järjestön tilanteen mukaan. Webinaarin sisällössä mm.:

YRITYSYHTEISTYÖN ENSIASKELEET

 • Mitä yritysyhteistyö tarkoittaa
 • Mitä tulee ottaa huomioon merkityksellistä yritysyhteistyötä rakennettaessa
 • Miten rakennetaan sisäinen tehokas toimintatapa

YRITYSYHTEISTYÖN ABC JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

 • Miten rakennetaan tehokas kumppanuushallintamalli
 • Miten ylläpitää kumppanuutta
 • Miten kasvattaa kumppanuutta – kertalahjoituksesta partneruudeksi

YRITYSYHTEISTYÖN MERKITYKSEN MITTAAMINEN

 • Mitä kannattaa mitata ja miten
 • Miten toimintaa voi kehittää tulosten pohjalta
 • Miten yhteistyön tulokset otetaan osaksi jatkuvaa kehittämistä
i

Järjestön palvelutuotteistus

 • Näin tuotteistat järjestösi palvelut sopivaksi yritysyhteistyöhön
Lue lisää

Tuotteistamisen avulla yrityskumppanin on helpompi ymmärtää, mitä järjestösi on hänelle tarjoamassa, mitä hän saa osallistuessaan yhteistyöhön.

Näin teemme yritysyhteistyön aloittamisen helpommaksi kumppanille:

 • Kuvailemme haasteen, joka kumppaniyrityksellä on ja miten järjestö voit tuoda ratkaisun heille tähän tilanteeseen.
 • Määrittelemme miten palvelusi tai tuotteesi hyödyttää yritystä. Miten asiat muuttuvat, mitä yrityskumppani saa ostaessaan järjestöltä?
 • Suunnittelemme mitä yhteistyö järjestösi kanssa sisältää. Miten yhteistyöprosessi etenee tai mitä siihen kuuluu?
 • Mietimme hinnoittelun. Mitä yhteistyö maksaa kumppanille?

Yhteistyö voi olla esim. tapahtumien järjestämistä tai pelkkä sponsorisivu verkkosivuilla. Muita toimenpiteinä ovat mm. kannatusjäsenien hankinta, jäsenlehden mainosmyynti, kummiyrityksien etsintä, tuki somenäkyvyyttä vastaan, koulutusyhteistyö tai verkkokoulutuksien räätälöinti erilaisten yritysten tarpeisiin. Kaikki tämä on konseptoitavissa.