Tarina ja tiimi

JÄRJESTÖKEHITYKSEN TARINA

Matkan varrella, aika ajoin yhdessä kollegoiden kanssa, pohdimme minkä asioiden parissa haluaisimme työskennellä tulevaisuudessa, jos saisimme ihan vapaasti valita. Tiimissämme oli jo tuolloin vuosikymmenien kokemus vaativista asiantuntijatehtävistä hyvin erilaisissa organisaatiossa.

Töiden lomassa palasimme miettimään tulevaisuuden haaveita. Huomasimme, että kaikilla meistä oli tahtotila antaa omaa osaamista merkitykselliseen tekemiseen. Ajatukset alkoivat pikkuaskelin muuttua konkreettiseksi tekemiseksi ja projektit suuntautua kohti järjestömaailmaa. Pienten projektien kautta perehdyimme järjestöihin ja huomasimme, että tätä kautta voisimme toteuttaa haaveitamme sekä jakaa osaamistamme merkitykselliseen työhön auttamalla järjestöjä toiminnan kehittämisessä.

Tarinamme alkoi siis yksinkertaisuudessaan siitä, että tunnistimme omassa porukassamme halun auttaa ihmisiä, jotka tekevät järjestöissä merkityksellistä työtä. Monien polkujen kautta ja hyvän yhteistyön tuloksena olet nyt Järjestökehityksen sivuilla. Otamme mielellämme vastaa palautetta sivujen sisällöstä, ja kuulemme missä voisimme olla avuksi.

Tästä eteenpäin tarina jatkuu niin, että haluamme olla järjestöjen paras kumppani – nyt ja tulevaisuudessa.

RAKENNETAAN TULEVAISUUTTA YHDESSÄ

Verkostot ja oikeanlainen osaaminen ovat mahdollisuuksia avata ovia maailmaan. Meistä ihmisten innostaminen ja osallistaminen yhteisiin tavoitteisiin ovat parhaita lähtökohtia yhteistyölle. Tekemällä yhdessä oikeita asioita voimme tukea toistemme onnistumista ja menestystä. Toimintaa kehittämällä ja uusia mahdollisuuksia löytämällä pystymme luomaan yhä vahvempia järjestöjä.

Meidän tiimissä kaikilla tekijöillä on näkemystä, palveluasennetta ja intohimoa tuottaa järjestölle yhä parempaa menestystä. Haluamme rakentaa yhdessä järjestöjen kanssa tulevaisuutta.

Älä epäröi kysyä lisää, sillä joku meistä voi olla oikea valinta juuri sinun resurssi- tai kehityshaasteeseesi.

Henna Peltola

KEHITYSPROJEKTIT, ASIAKASKOKEMUS,
TYÖNOHJAUS

050 529 3026
henna.peltola@jarjestokehitys.fi

Lisää Hennasta

Olen innokas kehittäjäpersoona ja näen kaikessa uusia mahdollisuuksia. Järjestöpuolelle olen saanut kokemusta erilaisista projektiluotoisista töistä. Olen ollut vahvasti mukana luomassa järjestöpalvelujen konseptiamme.

Aiempi taustani yritysmaailman eri tehtävistä on kasvattanut näkemystä erilaisista tavoista tehdä töitä ja monenlaisesta vuorovaikutuksesta. Jos tarvitsette uusia silmiä kehittämiseen, työnohjaukseen tai tekijää yritysyhteistyölle, voisin varmasti olla teille apuna.

”Yhdessä tekemällä ja uusin silmin katsomalla voi vastauksia löytyä läheltä.”

Parhaimmillani olen

 • Kehitysprojektit järjestö- ja kulttuurikentässä
 • Asiakaskokemus
 • Työnohjaus
 • Yritysyhteistyö ja varainhankinta
 • Palvelukehitys ja palvelumuotoilu
 • Projektijohtaminen, myynti ja asiakaspalvelu

Anu Turkia

KEHITYSPROJEKTIT, MARKKINOINTI,
TAPAHTUMAT

050 550 5197
anu.turkia@jarjestokehitys.fi

Lisää Anusta

Ymmärrykseni järjestöjen tarvitsemista palveluista ja ratkaisuista on vahvistunut vuosien myötä. Järjestöjen rahoituskenttä muuttuu ja sen myötä yritysyhteistyön sekä markkinoinnin toimintoja pitää kehittää. Kaikki järjestöt tarvitsevat markkinointisuunnitelman sekä kumppanihankinnan ja myynnin ohjausta. Jos järjestösi tähän osaajaa, voin varmasti olla avuksi.

Minua viehättää järjestöjen monipuolinen toimintamaailma ja haluan oppia siitä yhä lisää. Toimin juuri sinun järjestösi lähtökohdista. Olen mukana virittämässä toimintaa täyteen potentiaaliinsa.

”Te osoitatte suunnan, minä toteutan.”

Parhaimmillani olen

 • Markkinointi ja myynti
 • Yritysyhteistyö ja varainhankinta
 • Tapahtumien suunnittelu, myynti, markkinointi ja toteutus

Jaana Lehtonen

KEHITTÄJÄ, ASIAKASKOKEMUKSEN
RAKENTAJA

050 595 2881
jaana.lehtonen@jarjestokehitys.fi

Lisää Jaanasta

Olen haasteiden selättäjä, ilmiöistä ja niiden syistä ja seurauksista kiinnostunut asiakaslähtöinen kehittäjä. Minulla on pitkä kokemus eri toimialoilta monipuolisista tehtävistä, mm. it-projekteista ja prosessien sekä konseptien kehittämisestä. Pidän vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa, niissä syntyy parhaat ideat, joista hioutuu timantteja.

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja inhimilliset tekijät vielä vähän enemmän.”

Parhaimmillani olen

 • Toiminnan kehittäminen
 • Vaikuttavuuden arviointi
 • Projektijohtaminen
 • Asiakaskokemus

Sari Ylisirniö

PIENTEN JÄRJESTÖJEN
MONIOSAAJA

050 3291496
sari.ylisirnio@järjestökehitys.fi

Lisää Sarista

Olen kulkenut antoisan polun liiketoiminnassa eri liiketoiminta-alueilla ja organisaatioissa. Kokemukseni ovat auttaneet minua kohtaamaan avoimin silmin monimuotoiset työyhteisöt, joissa olen hyödyntänyt kokemustani erilaisten tehtävien ja projektien parissa. Nyt olen työni aitiopaikalla eli saan toimia erilaisten kumppaneiden ja tehtävien kanssa.

Haluan tarjota osaamistani ja monipuolista yhteistyötä eri yhteistyökumppaneille. Minulle on tärkeää asioiden kehittäminen eli uuden löytäminen. Kehittämisen kautta meidän kaikkien kokemus kasvaa.

Päämääräni on sitoutua järjestöön ja tuottaa laadukasta työpanosta. Olen onnistunut, kun tekemälläni työlläni on myönteinen vaikutus toisiin ihmisiin ja ympäröivään työyhteisöön.

Parhaimmillani olen

 • Toimistotoimintojen kehittäminen
 • Tuloksellinen myynti ja asiakaskontaktointi
 • Kehittäminen ja mittaaminen
 • Henkilöstöasioiden läpivienti organisaatiossa

Sari Helin

MYYNTI JA
ASIAKASPALVELU

045 137 4181
sari.helin@jarjestokehitys.fi

Lisää Sarista

Haluan olla järjestöjen kumppani kasvattaen yritysyhteistyötä, syventäen olemassa olevia asiakassuhteita sekä hankkia uusia kumppaneita. Haluan uusia yhteistyömalleja, uusia kiinnostavia kokemuksia ja mahdollisuuden oppia uutta.

Taustani B2B-myynnin ja markkinoinnin tehtävien parissa yli 20 vuoden ajan on ollut monipuolinen ja mielenkiintoinen. Yrittäjänä olen innostunut kaikista mahdollisuuksista ja niiden kehittämisestä. Olen ymmärtänyt uusia näkökulmia ja saanut rohkeutta haastaa myös itseäni. Haluan antaa osaamisellani lisäarvoa asiakasjärjestön toimintaan.

Merkitystä ja sisältöä luo monipuolisuus eri tehtävien parissa. Parasta on onnistuminen ”me” -hengessä. Pidän haasteista. Osaan nauttia pienistäkin yksityiskohdista, nopeista muutoksista ja työn hektisyydestä.

Parhaimmillani olen

 • Yritysyhteistyön, myynnin ja markkinoinnin tuki
 • Asiakkuudet ja asiakassuhteiden syventäminen
 • Uusasiakashankinta
 • Tapahtumien myynti, suunnittelu ja toteutus

Jari Lehkonen

KEHITTÄJÄ
JA UUDISTAJA

0400 445 184
jari.lehkonen@jarjestokehitys.fi

Lisää Jarista

Olen kehittäjä ja uudistaja. Uskon, että hyvällä suunnittelulla ja uusia toimintamalleja toteuttamalla järjestö menestyy. Toiminnan keskiössä on hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväiset jäsenet. Työtä ja toimintaa tukevat reaaliaikaiset tietojärjestelmät.

”Tiedä missä olet, jotta pääset, minne haluat.”

Parhaimmillani olen

 • Strategiatyöskentely
 • Toiminnan kehittäminen
 • Projektihallinta
 • ICT-järjestelmäkehitys
 • HR-toiminnot