Järjestökehitys | Ratkaisut

Tunne ja kokemus

Jo vuosia olemme puhuneet kokemuksen merkityksestä. Viestimme on edelleen sama. Järjestö – Tunne jäsenesi! Muuttuneessa maailmassa on äärimmäisen tärkeää tietää miltä toisesta tuntuu. Sitä pitää muistaa kysyä omilta läheisiltä, työtovereilta sekä jäseniltä, ja aktiivisesti myös kuulla vastaukset.

ARVOA JÄSENKOKEMUKSEN YMMÄRTÄMISESTÄ

Kaikki lähtee jäsenistä. Mitä paremmin järjestö tuntee jäsenensä, sitä paremmin se voi ohjata ja kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan. Haastamme nykyiset jäsentyytyväisyyskyselyt ja tarjoamme tilalle todellisen kokemuksen mittaamista.

Haluamme parantaa jäsenkokemusta. Meillä on keinoja selvittää miltä jäsenyys tuntuu. Autamme järjestöjä kasvattamaan jäsenmäärää ja kehittämään toimintaansa niin, että jäsenyys kannattaa.

Palvelut parhaan kokemuksen takaamiseksi.

Jäsenkokemus

 • Jäsenlupaus
 • Jäsenpolku
 • Järjestö – tunne jäsenesi
 • Hanki webinaari jäsenkokemuksesta
Lue lisää

Jäsenlupaus

Jäsenlupaus kertoo, miksi järjestö on paras merkityksen tuottaja jäsenilleen, ja mikä on jäsenen saama hyöty siihen kuulumisesta.

Jäsenlupaus kiinnittää jäsenten huomion, pitää heidät sitoutuneena ja voittaa heidät puolelleen erottautumalla joukosta.

Jäsenpolku

Jäsenpolku – kokemusmatka jäsenen kengissä – rakennetaan polkua yhdessä

KULJE JÄSENEN KENGISSÄ – KYSY JA KUUNTELE – YMMÄRRÄ – KEHITÄ JÄSENIEN KANSSA YHDESSÄ

Jokainen järjestö on syntynyt tunnistettuun tarpeeseen. Toimintaa käynnistettäessä sen merkityksellisyys on koettu tärkeäksi jäsenten ja usein myös ympäröivän yhteiskunnan kannalta.

Jäsenpolku on jäsenen kulkema polku. Se alkaa jo ennen jäseneksi liittymistä ja päättyy syystä tai toisesta johtuvaan luopumiseen järjestön jäsenyydestä. Jäsenyyden elinkaari voi vaihdella suuresti. Potentiaalisten jäsenten huomiosta kilpaillaan ja siksi järjestöjen kannalta on entistä tärkeämpää tuntea jäsentensä arvostukset ja odotukset.

Jäsenpysyvyyden ja uusien jäsenten saamiseksi on tärkeää tunnistaa jäsenpolun vaiheet ja vaikutukset. Palvelut ja tuotteet tulee rakentaa jäseniä kuunnellen. Luodaan yhdessä parempaa jäsenkokemusta.

Järjestö – Tunne jäsenesi

Ohjaako toimintaasi oikea tieto vai olettamus? Tiedätkö varmasti miltä jäsenyys tuntuu? Tiedätkö mikä jäsenille on tärkeintä?

Autamme selvittämään jäsenkokemuksen järjestämällä aloitusworkshopin ja tekemällä verkkokyselyn sisäisesti ja ulkoisesti. Raportti tuloksista ja kehityskohteista käydään yhteisesti läpi toisessa workshopissa. Toteutuksen kesto noin noin 4-5 viikkoa.

Näin kannattaa edetä

 • Kysy jäseniltä kokemuksesta
 • Kuuntele ja kuule jäsenten ääntä säännöllisesti
 • Kulje jäsenten kengissä omien palveluiden läpi
 • Kehitä jäsenien kanssa yhdessä

Hyötyjä järjestölle

 • Keino tunnistaa oikeat jäsenpalvelut
 • Keino kehittää oikeita asioita sisäisesti ja ulkoisesti
 • Uusien jäsenten hankkiminen
 • Vanhojen jäsenten pysyvyys
 • Kilpailuetu, erottuvuus, brändi

Hanki webinaari jäsenkokemuksesta

Kuinka järjestösi voi ottaa haltuun jäsenkokemuksen kehittämisen? Voimme auttaa alkuun webinaarin ja koulutuksen voimin. Kysy lisää ja räätälöimme webinaarin sisällön järjestösi tilanteen mukaan.

TYÖNTEKIJÄ- JA VAPAAEHTOISTEN KOKEMUS

 • Järjestöpulssi
 • Hanki webinaari työntekijän tai vapaaehtoisen kokemuksesta
Lue lisää

JärjestöPulssi

JärjestöPulssi on kyselytyökalu järjestön johtamisen kehittämiseen.

LÄHTÖKOHTA JÄRJESTÖPULSSILLE

 • Järjestötkin mittaavat säännöllisesti taloudellista tulosta. Kuinka usein mitataan edellytyksiä järjestön menestykselle?
 • Kuinka usein mitataan voivatko henkilökunta tai vapaaehtoiset työntekijät antaa parhaansa?

13 kysymystä kartoittavat järjestön tai sen yksikön vahvuudet ja heikkoudet.

 • Keskittymällä kyselyn sisältämiin osa-alueisiin ja vastaamalla vain 13 kysymykseen varmistetaan, että esimiestyön kehitys painottuu neljään toiminnan kannalta tärkeimpään alueeseen.
 • Vastausten perusteella valitaan ja keskitytään yhdessä henkilöstön kanssa yhteen tai korkeintaan kahteen ongelma-alueeseen kerralla.
 • Vain niitä osa-alueita kehitetään, joissa kehittämistä tarvitaan.

TOTEUTUS

 • Toteutetaan anonyymisti
 • Kysely sisältää 13 peruskysymystä ja vastaukset asteikolla 1-5
 • Suositus osallistujamäärästä 5+ henkilöä
 • Tulosten mukainen toimintasuositus lähetetään tilaajalle

JärjestöPulssin yhteydessä mitataan myös eNPS-luku eli työntekijöiden suositteluindeksi.

Asiakkaiden kommentteja Pulssi-kyselystä:

”Osallistuminen helppoa.”

”Hyvät kysymykset, oikeita asioita kysytty meidän kannalta.”

”Helppo ja nopea toteuttaa.”

”Saimme selkeiden tulosten avulla hyvin selville miten henkilöstömme on motivoitunut hoitamaan työtehtäviään ja mitä asioita meidän tulisi edelleen kehittää palvelumme parantamiseksi.”

 

Hanki webinaari työntekijän tai vapaaehtoisen kokemuksesta

Kuinka järjestösi voi ottaa haltuun miten työntekijä tai vapaaehtoinen kokee toiminnan ja oman roolinsa? Voimme auttaa alkuun webinaarin ja koulutuksen voimin. Kysy lisää ja räätälöimme webinaarin sisällön järjestösi tilanteen mukaan.