Järjestökehitys

meidän mielestä

Järjestö ja yritysyhteistyö – yhdessä olette enemmän!
}
15.02.2021

Maailman muuttuessa ja vähintäänkin koronan pakottamana on kaikkien mietittävä omia toimintatapojaan uudelleen. Järjestöjenkin on syytä pohtia miten ne parhaiten varmistavat oman olemassaolonsa ja voivat näin taata työpaikat, palvelut jäsenille sekä apua sitä tarvitseville. Monissa järjestöissä pohditaan tulevaisuutta ja sitä mistä saada taloudellinen turva.

 

JÄRJESTÖJEN JA YRITYSTEN VÄLINEN KUILU

Yhtäällä on yrityksiä, jotka eivät välttämättä ole tietoisia järjestöjen haasteista, mutta heillä voisi olla halua ja mahdollisuutta auttaa. Toisaalla järjestöissä on tarve, muttei ehkä osaamista lähestyä yrityksiä oman asiansa kanssa.

Yleisesti tuntuu, että yritysten tahtotilana on toimia pitkäkestoisesti yhteistyökumppanin kanssa. Myös painetta hankkeiden konkreettista mittaamista kohtaan on varmasti.
Mietinnässä onkin noussut esiin se, että pitäisikö järjestöjen ja yritysten yhteistyötä tarkastella uudella tavalla. Olisiko mahdollista yhdessä luoda malleja tai toimintatapoja tuottamaan apua tarvitseville ja samalla viedä yrityksen sanomaa eteenpäin? Molemminpuolinen hyöty merkityksellisestä yhteistyöstä on tärkeää. Sen vuoksi asian avoimempi ja laajempi tarkastelu voisi olla paikallaan.

MITEN KEHITTÄÄ MERKITYKSELLISTÄ YRITYSYHTEISTYÖTÄ?

Uskomme, että suomalaiset yritykset voisivat liittää järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vielä tiiviimmin omiin toimintatapoihinsa. Tämä onnistuisi, jos yhteistyömallit ja -ehdotukset olisivat rakennettu valmiiksi juuri kutakin yritystä ja sen tarkoitusta varten. Puolin ja toisin tulisi löytää aikaa keskustella yhä tiiviimmin ja sitä kautta löytää uusia ideoita. Jo olemassa olevia mahdollisuuksia ja osaamista tulisi hyödyntää entistä paremmin.

Tulevaisuudessa yhteistyössä järjestöjen ja yritysten toiminta voisi entistä paremmin tukea toisiaan. Esimerkiksi hyväntekeväisyydessä monien yritysten tarkoitusperät ovat aitoja. Tehokkaan ja molemmin puolisen merkityksellisen yhteistyön rakentaminen vaatii vielä paljon osaamisen ja tietouden lisäämistä. Yhteistyötä järjestöjen ja yritysten välillä tulisi entisestään syventää ja molemminpuolista merkityksellisyyttä viedä rakentavasti
eteenpäin.

Voisivatko yhteiset ensiaskeleet mennä esimerkiksi näin:

1. Kartoita, kuka ja ketkä olisivat sopivia kumppaneita juuri teille. Tee jokaisesta sopivasta kumppaniehdokkaasta yhteenveto mitä, miksi, millä keinoin.
2. Keskustele, ota yhteys mahdolliseen yhteistyökumppaniin ja pyydä saada esittää ehdotuksesi. Kysele mitä he toivovat mahdolliselta yhteistyöltä.
3. Kehitä, ota koppi ja tee konkreettinen tarjous keskustelun pohjalta
4. Älä anna periksi vaan toista kohtia 1-3 aina paremmin ja paremmin kunnes oikeat kumppanit löytyvät.

Anu Turkia