Järjestökehitys

meidän mielestä

Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas
}
02.03.2021

Vanhoissa sanonnoissa piilee usein viisaus, niin myös otsikossa mainitussa. On sanottu, että hyvästä palvelusta kerrotaan kolmelle, huonosta yhdelletoista. Tänä päivänä, kun näppäimistö ja julkaisualusta kulkee jokaisella taskussa, on kynnys madaltunut ja väitän, että luvun 11 voi kertoa ainakin kymmenellä.

 

Maineen hallinta on yksi hyvä syy kehittää jäsenkokemusta, mutta ei suinkaan ainoa. Meidän ajastamme, huomiostamme ja myös varoistamme käydään enenevässä määrin kilpailua. Miten sitouttaa jäsenemme ja verkostomme pitkäaikaiseen suhteeseen?

Tunnetko sinä jäsentesi ja verkostosi odotukset ja arvostukset? Miltä heistä tuntuu? Mitä syvemmin opimme tuntemaan jäsenten odotuksia ja arvostuksia, sitä paremmin kykenemme muotoilemaan palvelut ja toimintamme vastaamaan näitä odotuksia – sekä ylläpitämään niitä. Kyse on jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja parantamisesta, asettumisesta toisen asemaan. Löytää keinot, joilla lähentyä, puolin ja toisin, ja edellytykset jäsenlupauksen luomiseen.

Kiteytetty jäsenlupaus luo suunnan, raamit ja tavat seurata tekemistä. Sen, mitä ja miten, lunastamme jokapäiväisessä työssämme.

Jaana Lehtonen